WYŚCIG dla NIEPODLEGŁEJ w 102 rocznice.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelKHLrXPam7jI0fA-oecLxlMkrj2-JY9e-fzxGBD70IQCyyw/viewform?usp=sf_link

R EG U L A M I N

Wyścig Rowerowy  dla Niepodległej 11 listopada 2020

ORGANIZATOR

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno

CEL WYŚCIGU

– Patriotyczne upamiętnienie wydarzeń z 1918 roku

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Kultywowanie pamięci o wolności i zniewoleniu.

ORGANIZATOR.

– Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno.

TERMIN I MIEJSCE

– 11 listopada 2020 r. godz. 09.30  Krosno – Brzozów – Domaradz – Ludcza – Strzyżów – Frysztak – Krosno. 

– Start:- Rynek od Pomnika Józefa Piłsudskiego w Krośnie. Każdy zawodnik startuje indywidualnie w 1 minutowych odstępach czasowych.

Ze względu na epidemię nie przewidziano poczęstunku ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników.

Każdy z uczestników ma obowiązek zaopatrzenia się w napoje mu potrzebne, batony,  owoce bądź kanapki – zgodnie z preferencjami.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu jedynie ze względu na nie korzystne warunki atmosferyczne w dniu wyścigu.

– Suma etapów wyścigu – 102  km.

Etapy podzielono: 1.) Krosno – Brzozów. 2.) Brzozów – Strzyżów. 3.)  Strzyżów – Kobyle. 4.) Kobyle – Krosno.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną link do rejestracji poniżej. W dniu wyścigu spotykamy się od godz. 9.20 na rynku w Krośnie w celu dopełnienia formalności startowych i wykonania pamiątkowych fotografii.

UWAGA! W dniu wyścigu nie będzie można się zarejestrować.

Proszę o nie ociąganie się z zapisami, ponieważ liczba uczestników może być ograniczona i zamknięta wcześniej z wiadomych powodów.

– Odprawa techniczna godz; 9.25 Krosno Rynek.

– Start 9.30.00  Krosno Rynek.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający twardy KASK , sprawny sprzęt – rower.

SPOSÓB ROZEGRANIA WYŚCIGU 

– Wyścig będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są tylko osoby pełnoletnie bez kategorii.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– KOMANDOR wyścigu Stefan Wójcik i Bogdan Zubek przy szczególnej pomocy grupy członków KTC.

– uczestnicy wyścigu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatora Wyścigu.

UWAGA!   Ze względu na EPIDEMIĘ w czasie trwania Wyścigu. Uczestnicy jadą indywidualnie – POJEDYŃCZO i obowiązuje ich bezwzględny zakaz jazdy parami.

Uczestników obowiązuje także bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.

Uczestnik wyścigu zachowujący się nie odpowiednio może być wykluczony z dalszej jazdy z powodu nie przestrzegania tegoż regulaminu lub zasad o ruchu drogowym.

Każdy zawodnik biorący udział w Wyścigu ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu wyścigu) oraz rygorystycznie i bezwzględnie przestrzega zasad o ruchu drogowym. Jak i higieny środowiska.

Zawodnik może przerwać swoją jazdę w każdym momencie po uprzednim zameldowaniu komandorowi rajdu o takiej decyzji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

PATRONAT  MEDIALNY

TERAZ KROSNO i KROSNO 112

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelKHLrXPam7jI0fA-oecLxlMkrj2-JY9e-fzxGBD70IQCyyw/viewform?usp=sf_link

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply