R E G U L A M I N

IX Rajd Rowerowy HONOROWYCH DAWCÓW KRWI i Szpiku Kostnego

ORGANIZATOR

KTC Krosno -Wójt Gminy Wojaszówka – PCK Krosno

CEL RAJDU

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Promocja Honorowego Krwiodawstwa.

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji poza rządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR

– Wójt Gmina Wojaszówka.

– Prezes KTC Krosno.

– Pani Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.

TERMIN I MIEJSCE

– 7 sierpnia 2021 r. Krosno – Wojaszówka – Krosno 

– Start:- Płyta – Rynek Krosno.

– Trasa: Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, ul. Okrzei, ul. Białobrzeska, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Rzepnik, Pietrusza Wola.  Poczęstunek: Wspólny powrót do Krosna tą samą trasą. Lub po powiadomieniu Komandora rajdu, że opuszczam wspólny powrót.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca docelowego jedynie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu rajdu.

– Runda – 42.000  km. Czyli tam i z powrotem.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy drogą mailową lub telefoniczną od 27 lipca do 5 sierpnia 2021 na adres ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr. 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, rok urodzenia, nr telefonu i e-mail. W dniu rajdu spotykamy się od godz.8.00 na krośnieńskim rynku w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii. Należy również mieć przy sobie legitymację HDK. Proszę o nieociąganie się z zapisami.

– Odprawa techniczna godz; 9.40 Krosno – Rynek.

– Start 10.00  Krosno – Rynek.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy, sprawny sprzęt – rower.

SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU 

– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.

NAGRODY

– Poczęstunek na okoliczność dotarcia na miejsce docelowe,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– KOMANDOR rajdu; Mateusz Błaż.

– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatorów Rajdu.

UWAGA! W CZASIE TRWANIA RAJDU. UCZESTNICY JADĄ PARAMI I OBOWIĄZUJE ICH BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEKRACZANIA ŚRODKA JEZDNI, CZYLI ZAKAZ JAZDY LEWYM PASEM DROGI. JADZIEMY W GRUPACH 15-OSOBOWYCH. UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE TAKŻE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH I ODURZAJĄCYCH.

Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie przestrzega zasad o ruchu drogowym.

PONADTO !!!  Jako doświadczony organizator rajdów wymagam! Osoby cierpiące, na padaczkę,  cukrzycę, nowotwory. Muszą zgłosić ten fakt przed startem do Komandora Rajdu w poszanowaniu pełnej poufności. Li tylko dlatego, by skutecznie i natychmiast udzielić pomocy przedmedycznej w razie objawów ataku ze strony organizmu.

Powyższe również zapobiegnie dezorganizacji rajdu w czasie jego trwania

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

PATRONAT  MEDIALNY

– portal internetowy:

S.W.

Opublikowano KTC | Skomentuj

Z głębokim smutkiem i żalem ZAWIADAMIAM że,

W czwartek wieczorem (22.07) zmarł nasz kolega, członek Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów KTC Krosno Józef Filip z Odrzykonia. Miał 76 lat.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 27 lipca 2021. Msza żałobna o godzinie 15.00 w Kościele Parafialnym w Odrzykoniu.

S. W.

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy, naszego kolegę, członka Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów, Filipa Józefa.

Wieniec od członków Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów
Opublikowano KTC | Skomentuj

IX Rajd rowerowy Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego po drogach gminy Krosno i gminy Wojaszówka.

Organizowany Przez Wójta gminy Wojaszówka

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów

Polski Czerwony Krzyż OR Krosno

Zapisy jak co roku; email ktc@poczta.onet.pl

Data imprezy; 7 sierpnia 2021, zbiórka i rozdanie nr. startowych na krośnieńskim rynku od godz. 8.15 do 9.45 Start g. 10.00.

Zapraszam

                                                                   Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | Skomentuj

Pokoleniowa zmiana w KTC Krosno

W dniu 1 lipca 2021 na Zjeździe Delegatów Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów dokonano rewolucyjnego i zarazem rewelacyjnego wyboru Prezesa KTC Krosno zmieniając 74-letniego Stefana Wójcika na 27-letniego Mateusza Błaża.

Serdecznie gratuluję Ci Mateuszu. Obiecuję w razie konieczności pomagać i odpowiadać na Twoje pytania bez końca.

Prowadź KTC do końca świata + 1 dzień dłużej.

Wyniki wyborów;

Na posiedzeniu nie jawnym ukonstytuował się Zarząd KTC w składzie:

  1. Błaż Mateusz           –  Prezes Zarządu,
  2. Szajna Marek           –  Wiceprezes Zarządu,
  3. Janas Piotr                –  Wiceprezes Zarządu,      
  4. Beata Raus               –  Sekretarz,
  5. Szymański Robert     –  Skarbnik,
  6. Gałuszka Mariusz      –  Członek Zarządu,
  7. Habrat Jerzy            –   Członek Zarządu. 

Ukonstytuował się również skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Wójcik Stefan             –  Przewodniczący
  2. Kalina Ryszard           –  Wiceprzewodniczący 
  3. Ostrowski Jan            –  Sekretarz  

 Z ogromną nadzieją na nową jakość i rozwój KTC Krosno

                                                                                 Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | 1 komentarz

TRENING KTC Krosno na Wiślanej Trasie Rowerowej

Marek Szajna zainspirowany moimi przechwałkami o wyczynach rowerowych zorganizował wyjazd w celu zbadania walorów turystyczno-rowerowych tego obiektu na trasie Szczucin – Kraków i z powrotem i tak 22 czerwca 2021 o godz. 5.00 pojechaliśmy.

Oczywiście jak na Marka przystało zarezerwował hotel w Szczucinie kilka dni wcześniej. Dzień wypadł bezchmurny i gorący, fantastyczne doznania i wysiłek przy okazji zwiedziliśmy wieś Zalipie k. Opatowca, słynącą w Polsce z kwietnych motywów malowanych na ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych domów mieszkalnych, oraz obiektów gospodarczych.

Nie przypuszczałem, że pójdzie nam tak łatwo, pomimo wysokiej temperatury  i nieustanego baczenia na wysokość po jakie się poruszaliśmy. Po powrocie do Szczucina gdzie byliśmy zakwaterowani czuliśmy wszyscy trzej ogromną satysfakcję z tegoż treningu.

Nazajutrz również wykonaliśmy trasę do Połańca gdzie liznęliśmy trochę historii o tym miejscu na ziemi i tamtejszej elektrowni, a w drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Dwudniowy wypad w tak wysokiej temperaturze daje ogrom satysfakcji ze stanu zdrowia  w dobie „19 korony” oraz z aktywności fizycznej na jaką sobie pozwoliliśmy.

Marek Szajna, Stefan Wójcik, Robert Szymański.

Opublikowano KTC | Skomentuj

Życzenia na 10-lecie KTC

Sz. P.

Stefan Wójcik

Prezes

Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów

w Krośnie

Z okazji jubileuszu 10–lecia działalności Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów w Krośnie, przekazuję wszystkim  członkom, działaczom i sympatykom najserdeczniejsze życzenia pomyślności, dobrego zdrowia i dalszej aktywności w promocji zdrowego stylu życia.

Wszystkim, życzę dużo entuzjazmu i wytrwałości w podejmowanych działaniach, zadowolenia i twórczego rozwoju, a wokół samych Przyjaciół.

Serdecznie dziękuję za wieloletnią i owocną współpracę.

Z poważaniem i wyrazami szacunku.

Marian Wszołek

Emerytowany Kierownik

OR PCK w Krośnie

Opublikowano KTC | 1 komentarz

Dziesięć lat Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów

Dzisiaj 18 lutego 2021 o godz. 18.00 mija dziesięć lat działalności Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów KTC Krosno. W najśmielszych marzeniach nie spodziewałem się, że doczekam tego momentu zakładając wówczas 18-02-2011 nasze Towarzystwo. KTC ma dziesięć lat i jest jak młody chłopczyk ze szkoły podstawowej. Tylko prezes jest w podeszłym wieku i dzisiaj miałbym ogromny zaszczyt przekazać je w młodsze ręce jednakże panująca epidemia i związane z nią przepisy prawa nie pozwalają na żadne Walne Zgromadzenie Członków, by przeprowadzić wybory nowych władz Towarzystwa Cyklistów.

Rok 2020 poświęciłem na mentalne przygotowanie swojej świadomości do oddania mojego „dziecka” w inne ręce, młodsze i sprawniejsze w prowadzeniu, doskonaleniu i zarządzaniu. Oooo jakże jestem zawiedziony tym, że jeszcze coś muszę.

Wiele zdarzyło się dobrego w tym okresie.  Członkowie wykazali się zapałem w treningach, odmłodnieli zrzucając około 700 kg zbędnego balastu w postaci tłuszczu – łącznie, ja sam w tym okresie pozbyłem się 24 kg. Nie było też łatwo prowadzić ponad 30-osobowy zespół i utrzymać go do dzisiaj. Ludzie przychodzili i odchodzili nie wytrzymując wymogów treningowych, jednakże jak ich spotykam to najczęściej na rowerach. I to mi daje dużo satysfakcji.

Nie są to dane bardzo precyzyjne ale z dużym prawdopodobieństwem członkowie KTC Krosno w tym okresie przejechali łącznie ponad 1 000 000 km. czyli 25 razy okrążyli naszą planetę Ziemię. Był to dla mnie dobry czas. Miałem zajęcie, by po śmierci syna utrzymać się wśród społeczności dobrze funkcjonującej tak fizycznie jak i pod względem psychologicznego  ładu.

Mam jednak pewien niedosyt, że nie udało mi się zjednoczyć wszystkich jeżdżących na rowerach pod jednym herbem. Po prostu przerosło mnie to zadanie a może wiek ograniczał moją skuteczność? Nie mniej jednak KTC jest w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że niebawem Walne Zgromadzenie członków wybierze mądry zarząd i z niego wyłoni się  również mądry i zaradny prezes. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów z 40 członków rozrośnie się wówczas do 140 osobowego zespołu i będzie miało wpływ na budowę pięknych i jednorodnych tras rowerowych nie tylko naszego miasta ale i powiatu jak również regionu.

Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | 1 komentarz

Prośba o przekazanie 1% swojego podatku.

Drodzy Członkowie KTC Krosno, Przyjaciele, Sympatycy Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów w Krośnie i wszyscy którzy polubili KTC Krosno.

Trwa okres składania rozliczeń podatkowych za rok 2020. Każdy z nas ma przywilej przekazania 1% odprowadzanego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dla naszego Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Każda, nawet najdrobniejsza wpłata jest nieocenioną pomocą dla nas, aby poprzez swoją statutową działalność zaszczepić wśród młodych adeptów kolarstwa potrzebę fizycznej aktywności oraz zdrowego trybu życia a wśród osób zaawansowanych wiekiem poprawić bez pomocy lekarzy ich stan zdrowia i samopoczucia w tym trudnym okresie epidemicznym.

Oto dane;

1. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno. Organizacja Pożytku Publicznego OPP. KRS 0000389601. Nr. konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 4520
2. W wersji papierowej – należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, w której wpisujemy nr KRS Stowarzyszenia – 0000389601.

Lub wpisz w Google „KTC Krosno OPP 2020” pierwsza poz. i wszystko jasne.

Zaznaczcie kto wpłaca, by podziękować Wam za okazane serce dla naszego Stowarzyszenia.

prezes KTC Krosno

Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | Skomentuj

Spontaniczny wyścig kolarski w Krośnie

Dzisiaj tj. 3-01-21 KTC Krosno urządziło sobie trening a raczej wyścig kolarski w miarę rosnącego nieustannie tempa jazdy. W pewnym momencie ustępujący prezes KTC oświadczył zawodnikom, że funduje puchar za pierwsze miejsce temu, który osiągnie wskazany przez siebie szczyt będący częścią pięknego Frysztaka.                                                       

I w tym momencie ze startu lotnego zaczęło się poważne ściganie. Jako pierwszy na szczycie zameldował się Mariusz który jest fantastycznym maratończykiem kolarskim brał udział w maratonach Bałtyk – Bieszczady 1008 km non stop czy 3000 km w 10 dni dookoła Polski.                                       

Jak nie trudno się domyśleć jest to pierwszy w naszym kraju wręczony puchar za wyczyn kolarski w roku 2021. Tak więc cykliści krośnieńscy nie tylko fajnie się bawią bez alkoholu i używek ale i skutecznie bronią się przed epidemią.

BRAWO członkowie KTC Krosno.

Opublikowano KTC | Skomentuj

Życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne

Zarząd Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów swoim członkom oraz sympatykom składa gorące życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

KTC Krosno

Opublikowano KTC | Skomentuj