VI Rajd HONOROWYCH DAWCÓW KRWI i Szpiku Kostnego

R E G U L A M I N
VI Rajd Rowerowy HONOROWYCH DAWCÓW KRWI i Szpiku Kostnego

ORGANIZATOR
KTC Krosno -Wójt Gminy Wojaszówka – PCK Krosno

CEL RAJDU
– Promocja Zdrowego Stylu Życia
– Promocja Honorowego Krwiodawstwa.
– Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.
– Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji poza rządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR
– Wójt Gmina Wojaszówka.
– Prezes KTC Krosno.
– Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.

TERMIN I MIEJSCE
– 15 września 2018 r. Krosno – Wojaszówka – Krosno
– Start:- Płyta – Rynek Krosno.
– Trasa: Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, ul. Okrzei, ul. Białobrzeska, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Ustrobna, Bajdy, Przybówka – poczęstunek powrót przez Łęki Strzyżowskie, Wojkowka, Bratkówka. do Krosna.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca docelowego jedynie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu wyścigu.
– Runda około – 52.000 km.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY
– Zapisy drogą mailową lub telefoniczną od 28 sierpnia do 13 września 2018 na adres ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr. 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, rok urodzenia, nr telefonu i e-mail. W dniu rajdu spotykamy się od godz.8.00 na krośnieńskim rynku w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii. Należy również mieć przy sobie legitymację HDK lub 5 złotych na opłacenie wpisowego – czyli udział w rajdzie.
Proszę o nieociąganie się z zapisami ponieważ liczba uczestników może być zamknięta wcześniej z powodu dużego zainteresowania rajdem.
– Odprawa techniczna godz; 9.50 Krosno – Rynek.
– Start 10.00 Krosno – Rynek.

UCZESTNICTWO
– Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy, sprawny sprzęt – rower oraz opłacone startowe.
SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU
– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
DYSTANS I KATEGORIE
– Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 10 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.

NAGRODY
– Poczęstunek na okoliczność dotarcia na miejsce docelowe – odpoczynek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– KOMANDOR rajdu Stefan Wójcik.
– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatorów Rajdu.

UWAGA! W czasie trwania Rajdu. Uczestnicy jadą PARAMI i obowiązuje ich bezwzględny zakaz przekraczania środka jezdni, czyli zakaz jazdy lewym pasem drogi. Jadziemy w grupach 15-osobowych. Uczestników obowiązuje także bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.
Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie przestrzega zasad o ruchu drogowym.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.
– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.
– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.
– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.
PATRONAT MEDIALNY

– portal internetowy: Krosno City

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply