REGULAMIN IV Rajdu Rowerowego HONOROWYCH DAWCÓW KRWI i Szpiku Kostnego

R E G U L A M I N

CEL RAJDU
– Promocja Zdrowego Stylu Życia
– Promocja Honorowego Krwiodawstwa.
– Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji.- Nawiązywanie współpracy organizacji poza rządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.
ORGANIZATOR
– Wójt Gmina Wojaszówka.
– Prezes KTC Krosno.
– Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.
TERMIN I MIEJSCE
– 10 września 2016 r. Krosno – Wojkówka – Zamek Odrzykoń.
– Start:- Płyta – Rynek Krosno.
– Trasa: Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, ul. Okrzei, ul. Białobrzeska, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Wojkówka, odpoczynek i dalej Bratkówka, Odrzykoń, i wyjazd pod zamek w Odrzykoniu biesiada i zakończenie maratonu czyli Meta:
– Runda – 27,000 km.
Jeżeli będzie super pogoda przewidziano wjazd na punkt widokowy w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
– Zapisy drogą mailową lub telefoniczną do 8 września 2016 na adres ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, rok urodzenia, nr telefonu i e-mail. W dniu rajdu spotykamy się od godz.12.00 na krośnieńskim rynku w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii.
– Odprawa techniczna po pokazie Pana Krystiana Herby około 14.30 Krosno – Rynek.
– Start 14.40 Krosno – Rynek.
UCZESTNICTWO
– Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy i sprawny sprzęt – rower.
SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU
– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
DYSTANS I KATEGORIE
– Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.
NAGRODY
– Poczęstunek na okoliczność dotarcia na miejsce docelowe – odpoczynek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– KOMANDOR rajdu Stefan Wójcik.
– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnich poleceń organizatorów Rajdu.
UWAGA! W czasie trwania Rajdu. Uczestnicy jadą PARAMI i obowiązuje ich bezwzględny zakaz przekraczania środka jezdni, czyli zakaz jazdy lewym pasem drogi. Uczestników obowiązuje także bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.
Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony – (ten rajd ubezpiecza organizator) i startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz bezwzględnie przestrzega zasad o ruchu drogowym.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.
– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.
– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.
– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.
PATRONAT MEDIALNY
– portal internetowy: Krosno City.

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply