R E G U L A M I N

IX Rajd Rowerowy HONOROWYCH DAWCÓW KRWI i Szpiku Kostnego

ORGANIZATOR

KTC Krosno -Wójt Gminy Wojaszówka – PCK Krosno

CEL RAJDU

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Promocja Honorowego Krwiodawstwa.

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji poza rządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR

– Wójt Gmina Wojaszówka.

– Prezes KTC Krosno.

– Pani Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.

TERMIN I MIEJSCE

– 7 sierpnia 2021 r. Krosno – Wojaszówka – Krosno 

– Start:- Płyta – Rynek Krosno.

– Trasa: Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, ul. Okrzei, ul. Białobrzeska, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Rzepnik, Pietrusza Wola.  Poczęstunek: Wspólny powrót do Krosna tą samą trasą. Lub po powiadomieniu Komandora rajdu, że opuszczam wspólny powrót.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca docelowego jedynie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu rajdu.

– Runda – 42.000  km. Czyli tam i z powrotem.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy drogą mailową lub telefoniczną od 27 lipca do 5 sierpnia 2021 na adres ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr. 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, rok urodzenia, nr telefonu i e-mail. W dniu rajdu spotykamy się od godz.8.00 na krośnieńskim rynku w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii. Należy również mieć przy sobie legitymację HDK. Proszę o nieociąganie się z zapisami.

– Odprawa techniczna godz; 9.40 Krosno – Rynek.

– Start 10.00  Krosno – Rynek.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy, sprawny sprzęt – rower.

SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU 

– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.

NAGRODY

– Poczęstunek na okoliczność dotarcia na miejsce docelowe,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– KOMANDOR rajdu; Mateusz Błaż i ustępujący komandor Stefan Wójcik

– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatorów Rajdu.

UWAGA! W CZASIE TRWANIA RAJDU. UCZESTNICY JADĄ PARAMI I OBOWIĄZUJE ICH BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEKRACZANIA ŚRODKA JEZDNI, CZYLI ZAKAZ JAZDY LEWYM PASEM DROGI. JADZIEMY W GRUPACH 15-OSOBOWYCH. UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE TAKŻE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH I ODURZAJĄCYCH.

Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie przestrzega zasad o ruchu drogowym.

PONADTO !!!  Jako doświadczony organizator rajdów wymagam! Osoby cierpiące, na padaczkę,  cukrzycę, nowotwory. Muszą zgłosić ten fakt przed startem do Komandora Rajdu w poszanowaniu pełnej poufności. Li tylko dlatego, by skutecznie i natychmiast udzielić pomocy przedmedycznej w razie objawów ataku ze strony organizmu.

Powyższe również zapobiegnie dezorganizacji rajdu w czasie jego trwania

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

PATRONAT  MEDIALNY

– portal internetowy:

S.W.

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply