Maseczki startowe

Zachęcamy wszystkich członków KTC do zakupu i używania, nie tylko podczas treningów rowerowych, maseczek startowych. Poniżej trzy wersje dedykowanych maseczek.

Opublikowano KTC | 1 komentarz

ODWOŁANIE WYŚCIGU dla NIEPODLEGŁEJ w 102 rocznice.

W myśl wydanych w ostatnią sobotę 07-11-20 rozporządzeń z powodu epidemii odwołuję się planowany i przygotowywany wyścig na rzecz uczczenia 102 rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 11-11-2020.

Mam nadzieję, że ze zrozumieniem przyjmiecie wszyscy zainteresowani decyzję która nie może być inna w tym momencie.

Zatem zapraszam za rok na 103 rocznicę i 103 km. trasę, mając ogromną nadzieję, że ustąpi ta niedobra zaraza z naszego Globu.

Z ogromnym szacunkiem dla Was wszystkich zawiedzionych.

Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | Skomentuj

WYŚCIG dla NIEPODLEGŁEJ w 102 rocznice.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelKHLrXPam7jI0fA-oecLxlMkrj2-JY9e-fzxGBD70IQCyyw/viewform?usp=sf_link

R EG U L A M I N

Wyścig Rowerowy  dla Niepodległej 11 listopada 2020

ORGANIZATOR

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno

CEL WYŚCIGU

– Patriotyczne upamiętnienie wydarzeń z 1918 roku

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Kultywowanie pamięci o wolności i zniewoleniu.

ORGANIZATOR.

– Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno.

TERMIN I MIEJSCE

– 11 listopada 2020 r. godz. 09.30  Krosno – Brzozów – Domaradz – Ludcza – Strzyżów – Frysztak – Krosno. 

– Start:- Rynek od Pomnika Józefa Piłsudskiego w Krośnie. Każdy zawodnik startuje indywidualnie w 1 minutowych odstępach czasowych.

Ze względu na epidemię nie przewidziano poczęstunku ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników.

Każdy z uczestników ma obowiązek zaopatrzenia się w napoje mu potrzebne, batony,  owoce bądź kanapki – zgodnie z preferencjami.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu jedynie ze względu na nie korzystne warunki atmosferyczne w dniu wyścigu.

– Suma etapów wyścigu – 102  km.

Etapy podzielono: 1.) Krosno – Brzozów. 2.) Brzozów – Strzyżów. 3.)  Strzyżów – Kobyle. 4.) Kobyle – Krosno.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną link do rejestracji poniżej. W dniu wyścigu spotykamy się od godz. 9.20 na rynku w Krośnie w celu dopełnienia formalności startowych i wykonania pamiątkowych fotografii.

UWAGA! W dniu wyścigu nie będzie można się zarejestrować.

Proszę o nie ociąganie się z zapisami, ponieważ liczba uczestników może być ograniczona i zamknięta wcześniej z wiadomych powodów.

– Odprawa techniczna godz; 9.25 Krosno Rynek.

– Start 9.30.00  Krosno Rynek.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający twardy KASK , sprawny sprzęt – rower.

SPOSÓB ROZEGRANIA WYŚCIGU 

– Wyścig będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są tylko osoby pełnoletnie bez kategorii.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– KOMANDOR wyścigu Stefan Wójcik i Bogdan Zubek przy szczególnej pomocy grupy członków KTC.

– uczestnicy wyścigu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatora Wyścigu.

UWAGA!   Ze względu na EPIDEMIĘ w czasie trwania Wyścigu. Uczestnicy jadą indywidualnie – POJEDYŃCZO i obowiązuje ich bezwzględny zakaz jazdy parami.

Uczestników obowiązuje także bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.

Uczestnik wyścigu zachowujący się nie odpowiednio może być wykluczony z dalszej jazdy z powodu nie przestrzegania tegoż regulaminu lub zasad o ruchu drogowym.

Każdy zawodnik biorący udział w Wyścigu ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu wyścigu) oraz rygorystycznie i bezwzględnie przestrzega zasad o ruchu drogowym. Jak i higieny środowiska.

Zawodnik może przerwać swoją jazdę w każdym momencie po uprzednim zameldowaniu komandorowi rajdu o takiej decyzji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

PATRONAT  MEDIALNY

TERAZ KROSNO i KROSNO 112

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelKHLrXPam7jI0fA-oecLxlMkrj2-JY9e-fzxGBD70IQCyyw/viewform?usp=sf_link

Opublikowano KTC | Skomentuj

I Rajd Rowerowy Ziemi Krośnieńskiej – Szlakiem Gmin. ZREALIZOWANY z powodzeniem.

Dzisiaj przy przepięknej pogodzie, wspaniałej temperaturze i atmosferze sportowej. Wyruszył po raz pierwszy o godz. 10.00 z pod Starostwa Powiatowego w Krośnie.   I Rajd Rowerowy  Ziemi Krośnieńskiej – Szlakiem Gmin.  Jest to wynik nawiązania współpracy ze Starostwem Powiatu Krośnieńskiego a przyczynkiem do tegoż, było zezwolenie na użycie logotypu Powiatu. Użyczony logotyp zostanie natychmiast wykorzystany do nowo szyjących się strojów Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów KTC Krosno.

W/W rajd jest podziękowaniem dla Władz Powiatu za realistyczne podejście do wspierania i zacieśniania współpracy dla pomyślności społeczności lokalnej na niwie również sportowej.

Kilkadziesiąt osób przyszło na start do 130 kilometrowego wyzwania. Osobiście obawiałem się tego przedsięwzięcia. Jednakże po pierwszych kilometrach widząc ogromną dyscyplinę i zaangażowanie uczestników w grupach, nabrałem wiary i pewności, że będzie dobrze. Już na samym starcie pojawili się fotoreporterzy z portali Krosno 112 i Teraz Krosno fotografując nas, które to foty umieścili na swoich portalach w ogromnej ilości. Dziękujemy Wam za wsparcie już na samym starcie.

Później już było coraz lepiej wszyscy uczestnicy bez wyjątku jak w żadnym innym przedsięwzięciu organizowanym przez KTC Krosno nie byli tak skupieni na tym co robią.

Z tego powodu składam Wam serdeczne podziękowanie za ład i dyscyplinę w tym rajdzie. Mam ogromną nadzieję, że Gminy naszego powiatu nieraz będą nas gościły na swoim terenie i że będą z nas dumni, realizując swoje zamiłowanie do życia – dobrego życia, właśnie poprzez uprawianie sportu. W tym przypadku rowerowego.

S.W.

Opublikowano KTC | 4 komentarze

R E G U L A M I N

ORGANIZATOR

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno

I Rajd Rowerowy  Ziemi Krośnieńskiej – Szlakiem Gmin 13 września 2020

Honorowy Patronat Rajdu

Starosta Krośnieński. Pan Jan Pelczar

CEL RAJDU

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji poza rządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR.

– Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno.

– KOMANDOR rajdu; Stefan Wójcik i Bogdan Zubek przy szczególnej pomocy grupy członków KTC.

– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatora Rajdu.

TERMIN I MIEJSCE

– 13 września 2020 r. godz. 10.00 Krosno – Krosno 

– Start:- Parking Starostwa Powiatowego w Krośnie.

– Trasa: Krościenko Wyżne, Korczyna, Wojaszówka, Jedlicze, Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój , Miejsce Piastowe, Krosno – miejsce startu. Rozwiązanie rajdu.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu jedynie ze względu na nie korzystne warunki atmosferyczne w dniu rajdu.

– Runda – 120  km.

Postoje przewidziano na parkingach przylegających bezpośrednio do budynków w/w Gmin w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy drogą mailową lub telefoniczną do 11 września 2020 na adres ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr. 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, nr telefonu. W dniu rajdu spotykamy się od godz.9.45 na parkingu Starostwa Powiatowego w Krośnie w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii.

UWAGA! W dniu rajdu nie będzie można się zarejestrować. Jedynie odebrać nr. startowy.

Proszę o nie ociąganie się z zapisami ponieważ liczba uczestników może być zamknięta wcześniej z powodu dużego zainteresowania uczestnictwem.

– Odprawa techniczna godz; 9.55 Krosno – Parking Starostwa Powiatowego w Krośnie.

– Start 10.00  Krosno – Parking Starostwa.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający twardy KASK , sprawny sprzęt – ROWER.

SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU 

– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są tylko osoby pełnoletnie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ze względu na epidemię nie przewidziano poczęstunku ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników.

Każdy z uczestników ma obowiązek zaopatrzenia się w napoje mu potrzebne, batony,  owoce bądź kanapki – zgodnie z preferencjami.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

UWAGA!   Ze względu na EPIDEMIĘ w czasie trwania Rajdu. Uczestnicy jadą POJEDYNCZO w odległości 3 mb. rower od roweru „tzw gęsiego”  i obowiązuje ich bezwzględny zakaz jazdy parami.

Jedziemy w grupach 15-osobowych. Uczestników obowiązuje także bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.

Uczestnik rajdu zachowujący się nie odpowiednio może być wykluczony z dalszej jazdy z powodu nie przestrzegania tegoż regulaminu lub zasad o ruchu drogowym.

Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWIADCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie i bezwzględnie przestrzega zasad o ruchu drogowym. Jak i higieny środowiska.

Uczestnik może przerwać jazdę w każdym momencie i odpuścić dalszą jazdę w rajdzie po uprzednim zameldowaniu komandorowi rajdu o takiej decyzji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

PATRONAT  MEDIALNY

TERAZ KROSNO i KROSNO 112

Opublikowano KTC | Skomentuj

I Rajd Rowerowy Drogami Ziemi Krośnieńskiej – ODWOŁANY!!!

Ze względu na specyficzny typ pogody w dniu dzisiejszym I Rajd Rowerowy Drogami Ziemi Krośnieńskiej zostaje odwołany i tym samym przeniesiony na 13 września 2020. Zawiedzionych uczestników serdecznie zapraszam w następną niedzielę na start o tej samej porze, z tego samego miejsca, na ta samą trasę. Po prostu nic nie ulega zmianie. Jedynie data.

z serdecznym zaproszeniem

Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | Skomentuj

ZEBRANIE KTC KROSNO 9/2020 – FOTORELACJA

Opublikowano KTC | Skomentuj

I Rajd Rowerowy Drogami Ziemi Krośnieńskiej

SZCZEGÓŁOWY OPIS TRASY PRZEJAZDU PIERWSZEGO RAJDU ROWEROWEGO ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ.

6 WRZEŚNIA 2020

              Wyruszamy spod Starostwa Powiatowego w Krośnie, jedziemy pod budynek Gminy KROŚCIENKO WYŻNE ul. południową. Następnie trasa prowadzi ul. północną do Gminy KORCZYNA.

Dalej kurs na Odrzykoń, Bratkówka, Wojkówka, Łączki Jagiellońskie do Gminy WOJASZÓWKA. Stamtąd kierunek Bajdy, Potok, Gmina   JEDLICZE. Kontynuując  jedziemy przez Żarnowiec, Zręcin, Żeglce do Gminy CHORKÓWKA, by przez BÓBRKĘ i Skansen Nafty dotrzeć do Równego i Gminy DUKLA.  

W dalszym ciągu jadąc przez miejscowości Lipowica, Mszana, Daliowa znajdziemy się w Gminie JAŚLISKA. Zawracając do Daliowej obieramy kierunek na Królik Polski, by przez Rymanów Zdrój dojechać do Gminy RYMANÓW.

Z Rymanowa w kierunku Klimkówki i przez nią do Gminy IWONICZ ZDRÓJ skąd przejedziemy do Iwonicza i Gminy MIEJSCE PIASTOWE.

W zasadzie na tym byłby koniec. Jednakże, by nie było łatwo wrócić do Krosna, pojedziemy z M.P. do Wrocanki, Niżnej Łąki, Bóbrki, Zręcina, Świerzowej, Lotnisko, Głowienki i Rajsy do miejsca skąd wyjechaliśmy 4 godz. wcześniej i tu nastąpi rozwiązanie Rajdu o nazwie jak w tytule.

Rejestracja od teraz do soboty włącznie do godz. 20,00

OPIS trasy rajdu; Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | Skomentuj

Bałtyk-Bieszczady Tour 2020. Nowe doświadczenia i przemyślenia.

Po czterech latach, po raz drugi stanąłem na starcie ultramaratonu kolarskiego BBTour. Chęć zobaczenia jak to będzie po takiej przerwie i zadośćuczynienie „tradycji” startu w „ultra” przez pięć ostatnich lat sprawiły, że wybrałem tą imprezę. Z nowinek wprowadzonych od poprzedniej edycji była możliwość wyboru pory startu: piątek-wieczór lub sobota-rano. Pierwotnie, trochę przekornie wybrałem start piątkowy, jednak obecny czas pandemii sprawił, że szybko zmieniłem decyzję. Sobota, 22 sierpnia 2020 r. godz. 8.15, rampa promu Bielik, ok. 1015 km do pokonania. I od razu małe zaskoczenie. Do startu stajemy w czwórkę a nie w szóstkę (dwóch się wycofało). Jako, że startowałem w kategorii „open” (z możliwością jazdy w grupie) to miało co najmniej psychologiczne znaczenie, nie wspominając prognozy pogody z frontem przechodzącym z zachodu na wschód. Jedziemy mocno, na pierwszym podjeździe zostaje trochę starszy pan. W okolicach 35 km zaczyna padać deszcz, który będzie mi towarzyszył przez kolejne godziny jazdy. Niestety wiatr, który pierwotnie miał pomagać wieje „od południa”. Na trasie wyznaczono punkty kontrolne (PK), w których należało podbić kartę, ze wsparciem żywnościowym. Po ok. 100 km uznaję, że tempo dyktowane przez współtowarzyszy jest za mocne, odpuszczam i jadę sam. Około 250 km przychodzi pierwszy kryzys. Samotna jazda w deszczu i przy niesprzyjającym wietrze robi swoje. W odkrytym terenie trzeba było nie lada trudu aby licznik pokazał prędkość powyżej 20 km/h. Tutaj przychodzi z pomocą grupa, w której jedzie Małgorzata Kubicka (jedyna osoba, którą znałem z nazwiska). Jazda w grupie sprawia, że po kilkudziesięciu kilometrach  łapię wiatr w żagle. Tempo grupy staje się dla mnie za wolne, jednak doświadczenia z jazdy „solo” nie pozwalają na podjęcie radykalnych decyzji. Jeszcze dwie „gumy” grupowiczów i spotkanie na PK5 (341 km) znajomego Witka, który startował godzinę później – coś z tym trzeba było zrobić. W międzyczasie przestało padać a informacja, że mój „serdeczny przyjaciel” wyprzedza mnie ok. dwie godziny przeważyły szalę – ogień. Tak do rana i kolejny dzień samotnej jazdy w poszukiwaniu grupy, z którą można by kawałek pojechać kończyły się niepowodzeniem. Po drodze jeszcze trochę deszczu, fatalnej jakości dróg, nie wspominając o koszmarnym natężeniu ruchu samochodów. Były też pozytywne aspekty: przegoniłem mojego „serdecznego przyjaciela” oraz znajomego Wojtka, który startował w piątek! Zaczyna się druga noc. Jadę w kierunku Łańcuta, PK11 (866 km). Moja szyja daje znać o sobie, ból narasta i staje się nie do zniesienia. Żel tylko trochę uśmierza ból. Dojeżdża do mnie gość, który ma totalny kryzys z powodu braku snu. Chce z kimś jechać bo sam ma obawy związane z bezpieczeństwem. Do Łańcuta jeszcze kogoś dochodzimy i w trójkę meldujemy się na PK. Dalej ruszam sam. Mija chyba północ, pierwszy poważny podjazd, pojawia się mgła, droga biegnie przez tereny niezabudowane, często las. Psychika trochę wymięka. Na szczęście w oddali dostrzegam migające, czerwone światełko. Tak jakby ktoś czekał na towarzysza dalszej jazdy. Z Birczy wyjeżdżamy razem. Po pokonaniu ostrego podjazdu zostaję wyprzedzony i zaczynam „odpływać” z braku snu. Na szczęście zachowuję koncentrację podczas jazdy, jedynie mam problem z uświadomieniem sobie, w którym miejscu trasy się znajduję i jakim kierunku podążam. Już na drodze do Krościenka dostrzegam kogoś przed sobą co wyzwala we mnie „złość sportową” i zażegnuje kryzys. Na PK w Ustrzykach Dolnych samoobsługa. Krótka wizyta i na ostatni odcinek do mety wyruszam z kilkoma chłopakami. Na chwilę przyczaili się z tyłu, po czym odpalili i tyle ich widziałem. Dojeżdżając do Czarnej dopada mnie jeszcze jeden kryzys, tym razem energetyczny. Podjazd pokonuję niemalże na zasadzie „ile fabryka dała”. Później chwila odpoczynku na zjeździe a następnie walka z samym sobą na ostatnich 10 km. Po 46 godzinach i 54 minutach jazdy bez snu osiągam cel – metę. Wynik plasuje mnie na 69 miejscu wśród 316 sklasyfikowanych. Poprawiłem swój czas z 2016 roku o 2 godziny 41 minut. Wydawać by się mogło, że te dane powinny mnie zadowalać, ale czy do końca?

Przed startem pierwszych grup.

Mariusz Gałuszka

Opublikowano KTC | 1 komentarz

Rajd rowerowy Krosno Kraków w setną rocznicę urodzin JP II

Dzisiaj o godz. 6.00 rano spod Pomnika Jana Pawła II w Krośnie wyruszył skrupulatnie zaplanowany i przygotowany przez  jednego z najaktywniejszych członków KTC Krosno kol. Bogdana Zubka, Rajd w setną rocznice urodzin Papieża Polaka.

Na starcie stanąłem i ja bez zamiaru dojechania do mety w Łagiewnikach pod Krakowem, jednak by nie być obojętnym pojechałem z rajdowiczami do Brzostka i tam skręcając na górce w prawo udałem się w drogę powrotną do Krosna, jadąc tak by mieć w Krośnie 100 km. w setną rocznicę urodzin JP II. O godz. 10.00 rano byłem już z powrotem pod pomnikiem Papieskim w Krośnie. Zamykając kółko 100 km.

Do Krakowa nie pojechałem z powodu epidemii tym bardziej, że Kraków „pomalowany” jest na żółto i biorąc pod uwagę swój wiek było dalece zasadne, by ze względów zdrowotnych nie igrać z losem.

Stefan Wójcik

DC. Uaktualnienie rajdu ;

Osobliwy człowiek, piękny jubileusz i niezwykłe świętowanie – Rajd Rowerowy z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II

29 sierpnia 2020 r. przejazdem rowerowym z Krosno spod Krzyża Papieskiego i pomnika Świętego Jana Pawła II do Krakowa do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II grupa 6 rowerzystów z Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów uczciła setną rocznicę urodzin Jana Pawła II.

Jan Paweł II był i jest dla wielu z nas duchowym przewodnikiem. Organizując Rajd Rowerowy z okazji przypadającym w tym roku setnej rocznicy jego urodzin, chcieliśmy zjednoczyć wokół jego osoby sympatyków kolarstwa. Rajd zamierzaliśmy sformować w maju, na urodziny Karola Wojtyły, ale sytuacja nie pozwoliła zorganizować tego wydarzenia. Nie chcieliśmy jednak z niego rezygnować i uznaliśmy, że każda inna data w roku jubileuszu jest godna podjęcia się tego wyzwania. I to, co nie udało się w maju z powodu pandemii koronawirusa, spełniło się w sierpniu.

Rozpoczęcie Rajdu nastąpiło spod Krzyża Papieskiego i pomnika św. Jana Pawła II w Krośnie, następnie był przejazd przez Jasło, Pilzno, Tanów do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Zakończeniem Rajdu była msza święta w Sanktuarium Św. Jana Pawła II.

Honorowy Patronat Rajdu objął Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Adam Szal.

Przejechaliśmy ok. 170 km w czasie niespełna 8 godzin w temperaturze przekraczającej 30oC z umiarkowanym wiatrem południowo-zachodnim. Rajd kończyliśmy w dobrej kondycji, w jeszcze lepszych humorach i w pełni szczęśliwi z osiągniętego celu i pokonania trudów trasy.

ORGANIZATOR i pomysłodawca; Bogdan ZUBEK

Opublikowano KTC | Skomentuj