WYŚCIG SOLIDARNOŚCI – Regulamin

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
ŁÓDŹ, ZDUŃSKA WOLA, TOMASZÓW MAZOWIECKI, RADOM,
STALOWA WOLA, MIELEC, KROSNO, ŚWIDNIK, LUBLIN
ARTYKUŁ 1. Organizator
9. Mini Wyścig „Solidarności” jest organizowany przez Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „PELETON” z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18, współorganizatora 28-tego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urzędami Miast: Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomia, Stalowej Woli, Mielca, Krosna, Świdnika, Lublina oraz Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli.
ARTYKUŁ 2. Uczestnictwo
W 9. Mini Wyścigu „Solidarności” mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz zawodnicy i zawodniczki z Uczniowskich Klubów Sportowych jak i ze szkół podstawowych znajdujących się w województwach, przez które prowadzi trasa 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
W wyścigach mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni. Zgłoszenie do wyścigu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do wypełnienia lub pobrania na stronie internetowej Organizatora www.wyscig.com.pl, należy wypełnić i odesłać do Organizatora na adres mailowy wyscig.solidarnosci@gmail.com lub przesłać faksem na numer (42) 677 26 06. Termin nadsyłania zgłoszeń 25 czerwca 2017 roku albo przyjść z wypełnionym formularzem w dniu wyścigu.
Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka, potwierdzone podpisem na formularzu zgłoszeniowym oraz okazaniem dokumentu tożsamości przez rodziców lub opiekunów w dniu zapisów.
Formularz powinien być wypełniony i podpisany bez wprowadzania w tekście poprawek. Brak podpisu, względnie wprowadzenie do tekstu formularza poprawek, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie wykluczy zawodnika z udziału w wyścigu lub spowoduje dyskwalifikację.
Uczestnicy indywidualni muszą spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc startować w zawodach kolarskich.
Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie dopuszczenie do udziału w wyścigu (kaski można bezpłatnie wypożyczyć u Organizatora).
ARTYKUŁ 3. Data i miejsce imprez
 25 czerwca ŁÓDŹ, Park im. J. Poniatowskiego (koło kortów tenisowych)
 28 czerwca ZDUŃSKA WOLA, ul. Łaska 61
 28 czerwca TOMASZÓW MAZOWIECKI, Plac Kościuszki
 29 czerwca RADOM, ul. 25 Czerwca 47
 29 czerwca STALOWA WOLA, al. Jana Pawła II 1
 30czerwca MIELEC, al. Niepodległości 7
 30 czerwca KROSNO, Rynek
 01 lipca ŚWIDNIK, ul. Niepodległości 14
 01 lipca LUBLIN, ul. Krakowskie Przedmieście 62
ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu
Przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja danych osobowych dziecka na podstawie legitymacji szkolnych lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz oświadczeń rodziców wraz z okazaniem dokumentu tożsamości rodziców lub opiekunów, wydawanie numerów startowych będzie miało miejsce w namiocie z napisem Mini Wyścig „Solidarności”:
 25 czerwca ŁÓDŹ, Park im. J. Poniatowskiego (koło kortów tenisowych)
 28 czerwca ZDUŃSKA WOLA, ul. Łaska 61
 28 czerwca TOMASZÓW MAZOWIECKI, Plac Kościuszki
 29 czerwca RADOM, ul. 25 Czerwca 47
 29 czerwca STALOWA WOLA, al. Jana Pawła II 1
 30czerwca MIELEC, al. Niepodległości 7
 30 czerwca KROSNO, Park Jordanowski
 01 lipca ŚWIDNIK, ul. Niepodległości 14
 01 lipca LUBLIN, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Weryfikacja zgłoszeń nadesłanych drogą elektroniczną nastąpi w namiocie z napisem Mini Wyścig
„Solidarności”.
ARTYKUŁ 5. Zasady rozgrywania wyścigów
Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku
Kolarskiego. Wyścigi będą rozgrywane ze startu wspólnego.
W zawodach kolarskich prowadzone będą cztery klasyfikacje indywidualne.
Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej kategorii A, B, C, D będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla
dziewcząt i chłopców.
Zwycięzcą indywidualnym danego wyścigu będzie zawodnik, który minie metę jako pierwszy.
Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów
kolarskich.
Zgłaszający się do udziału w zawodach uczestnicy kategorii wiekowej D (elfy) (11 – 12 lat), którzy
posiadają licencje kolarskie zobowiązani są poinformować o tym osoby przyjmujące zgłoszenia.
Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej,
Funkcjonariuszy Policji oraz Organizatora.
ARTYKUŁN 5A. Województwo Łódzkie i Podkarpackie
Dla uczestników w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dziewczynki i chłopców, którzy wystartują
co najmniej w dwóch spośród trzech zawodów na terenie Województwa Łódzkiego (Łódź, Zduńska
Wola, Tomaszów Mazowiecki) i w dwóch spośród trzech zawodów na terenie Województwa
Podkarpackiego (Stalowa Wola, Mielec, Krosno) będzie prowadzona Klasyfikacja Generalna dla
najlepszego mini-kolarza Województwa Łódzkiego i mini-kolarza Województwa Podkarpackiego.
Na mecie każdego z wyścigów 7 pierwszych zawodników otrzyma następującą liczbę punktów za zajęte
miejsca: 1m–7 pkt., 2m–6 pkt., 3m–5 pkt., 4m–4 pkt., 5m–3 pkt., 6m–2 pkt., 7m–1 pkt.
Aby zawodnik został sklasyfikowany musi wystartować co w najmniej dwóch wyścigach. Jeśli zawodnik
wystartuje w większej ilości zawodów do Klasyfikacji Generalnej zostaną przyjęte jego dwa najlepsze
rezultaty.
W przypadku równej liczby punktów o kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje większa liczba
pierwszych miejsc, następnie drugich i.t.d. W przypadku dalszego nie rozstrzygnięcia zwycięzcą zostanie
młodszy z zawodników, których to dotyczy.
ARTYKUŁ 6. Kategorie wiekowe
Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
1) kategoria A (Chochliki) (do 5 lat)
2) kategoria B (Krasnale) (6 – 8 lat)
3) kategoria C (Skrzaty) (9 – 10 lat)
4) kategoria D (Elfy) (11 – 12 lat)
5) kategoria E (Elfy) (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka)
ARTYKUŁ 7. Dystanse wyścigów
1) kat. A (Chochliki) dystans ok. 200 m
2) kat. B (Krasnale) dystans od 800 m
3) kat. C (Skrzaty) dystans od 1200 m
4) kat. D (Elfy) dystans od 1600 m
ARTYKUŁ 8. Program wyścigów
Zawody zostaną rozegrane wg następującego programu:
 25 czerwca ŁÓDŹ, Park im. J. Poniatowskiego przy kortach tenisowych
– 11.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 12.30 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 14.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 28 czerwca ZDUŃSKA WOLA, ul. Łaska 61
– 8.30 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 10.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 11.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 28 czerwca TOMASZÓW MAZOWIECKI, Plac Kościuszki
– 14.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 15.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 16.15 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 29 czerwca RADOM, ul. Żeromskiego (przed Urzędem Miejskim)
– 8.30 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 10.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 11.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 29 czerwca STALOWA WOLA, al. Jana Pawła II 1
– 14.30 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 16.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 17.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 30 czerwca MIELEC, al. Niepodległości 7
– 9.00 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 10.50 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 12.20 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 30 czerwca KROSNO, Park Jordanowski
– 10.30 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 12.00 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 13.30 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 01 lipca ŚWIDNIK, ul. Niepodległości 14
– 9.30 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 10.50 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 12.20 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
 01 lipca LUBLIN, ul. Krakowskie Przedmieście 62
– 10.30 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”
– 11.30 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 13.00 rozpoczęcie ceremonii dekoracji
Programy wyścigów mają charakter orientacyjny i możliwe są ich modyfikacje.
ARTYKUŁ 9. Przepisy Sportowe
Wyścigi i ocena ich wyników będzie dokonana według Przepisów Sportowych Polskiego Związku
Kolarskiego.
Dopuszcza się łączenie wyścigów chłopców i dziewcząt, a także różnych kategorii wiekowych
pozostawiając decyzję w tych sprawach Komisji Sędziowskiej w porozumieniu z organizatorem.
W każdej kategorii będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców.
W trakcie wyścigu startujący winni zachować bezpieczeństwo oraz dostosować się do poleceń sędziego.
Komisję sędziowską wyznacza organizator wyścigu. Brak sztywnego kasku uczestnika powoduje nie
dopuszczenie do udziału w wyścigu.
ARTYKUŁ 10. Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie. Trójka najlepszych w
każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody rzeczowe.
ARTYKUŁ 11. Dekoracja zwycięzców
Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe na
podium dla zwycięzców po zakończeniu ostatniego wyścigu. Wszyscy zawodnicy uczestniczący
w dekoracjach wyścigów w poszczególnych kategoriach będą proszone na podium do prezentacji
liderów/dekoracji zwycięzców danego etapu 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności’’
i Olimpijczyków do wspólnego zdjęcia z Olimpijczykami, VIP-ami oraz Gospodarzami danego Miasta.
ARTYKUŁ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub
zmianą terminu i miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek przypiąć numer startowy otrzymany przez organizatora
w wyznaczonym miejscu, aby był bardzo dobrze widoczny Numer na plecach nie może być zasłaniany
częścią ubrania, plecakiem, ani powiewać swobodnie na wietrze.
4. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (za wyjątkiem roweru) pod karą
dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
7. Przed wyścigiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć, nagrań audio i
video wykonanych podczas trwania imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji
zdjęć i nagrań w prasie, Internecie, radio i telewizji.
10. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i Oświadczenie akceptuje warunki
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)
wyłącznie do celów imprezy Mini Wyścig „Solidarności”.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu.
11. Zgłaszając dziecko do udziału w 9. Mini Wyścigu „Solidarności” drogą elektroniczną (online)
Rodzic/Opiekun prawny zgadza się z poniższym:
Niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w
9. Mini Wyścigu „Solidarności”.
Jednocześnie zobowiązuje się do przebywania na terenie miasteczka sportowego w czasie trwania
ww. imprezy w celu opieki nad podopiecznym/-ą/ymi.
Ponadto przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służbowych oraz warunków
regulaminu wyścigu szosowego, z którym zastałem/-am zapoznany/-a. Przyjmuję do wiadomości, że
podopieczny.-a startuje na moją odpowiedzialność i w razie wypadku nie będę wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za ewentualne
szkody spowodowane przez podopiecznego/-ą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podopiecznego/-ej przez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w związku z uczestnictwem podopiecznego
w wyścigu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z podopiecznym/-ą, a także wyniki z danymi mogą być
wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję bez wymogu uzyskania na nie odrębnej
zgody i bez prawa do wynagrodzenia za ich użycie.
Szpital najbliższy:
Łódź
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej
ul. Stefana Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel. 42 639 34 01
Zduńska Wola
Zduńskowolski Szpital
Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 41 00
Tomaszów Mazowiecki
Tomaszowskie Centrum
Zdrowia spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul.
Jana Pawła II 35
tel. 44 725 71 61
Radom
Radomska Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
tel.: 48 362 48 47
Stalowa Wola
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w
Stalowej Woli
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 843 33 57
Mielec
Szpital Powiatowy im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel. 17 780 01 00
Krosno
Samodzielne Publiczne Pogotowie
Ratunkowe w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Grodzka 45
tel.: 13 432 02 22
Świdnik
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Świdniku
ul. Leśmiana 4
21-040 Świdnik
tel. 81 751 42 15
Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. 81 724 45 51

Opublikowano KTC | Skomentuj

„Komentator” pan Marian Wawszkiewicz

Zwracam się do Was drodzy członkowie KTC Krosno i sympatycy naszego Towarzystwa. Przeczytajcie wszystkie wpisy pana Wawszkiewicza na stronie www.ktc.org.pl, a jest ich na razie pięć i doradźcie ewentualnie jakie przyjąć stanowisko, jakie podjąć kroki i jakie konsekwencje wyegzekwować wobec tego pana.
Nie możemy przejść obojętnie obok tych kalumnii i nękania od ponad 2 lat mojej osoby. Przecież to Wy wybraliście mnie na Prezesa Towarzystwa bym je prowadził i właśnie Was też te wpisy dotyczą oraz obrażają. To ubliżanie i brednie wypisywane przez pana Wawszkiewicza przynoszą szkodę przede wszystkim naszej organizacji. Trzeba zająć wyraźne stanowisko i uświadomić temu panu, że nie skłuci naszego środowiska i nie doprowadzi do jego rozbicia, co niewątpliwie jest jego celem.
Zapraszam do dyskusji nie koniecznie tu na tej stronie. Proszę o e-maile i tel.
Poniżej przedstawiam kilka nurtujących mnie zagadnień i faktów, z którymi pan Wawszkiewicz może mieć związek:
1. Od pewnego czasu występuje problem z zalogowaniem się na naszą stronę KTC by dokonać nowych wpisów.
2. Podczas logowania się na stronę pojawiają się ostrzeżenia o zagrożeniach, tego wcześniej nigdy nie było.
3. Sumując wcześniej otrzymywane od pana Wawszkiewicza wiadomości sms, e-mail, bezpośrednie wypowiedzi i zachowanie w stosunku do mnie, zaczynam obawiać się o własne zdrowie a nawet życie.
4. Komentarze wypisywane przez pana Wawszkiewicza na naszej stronie zostały w sposób bezpieczny zarchiwizowane. Ich usunięcie przez administratora strony nie zmienia istoty rzeczy i mogłoby świadczyć o tchórzostwie, zamiataniu problemu pod dywan oraz moim poczuciu winy.
5. Może Policja powinna zająć się tą sprawą z urzędu?
6. Może ktoś z Was poleciłby dobrego adwokata?
7. Czy jako organizacja pożytku publicznego możemy zaskarżyć pana Wawszkiewicza o działanie na szkodę Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów i zażądać odszkodowania na jakiś szczytny cel?

Zapraszam do dyskusji i ufam, że odniesiecie się z powagą do tego problemu.
STEFAN WÓJCIK

Opublikowano KTC | 1 komentarz

ROAD MARATON

http://www.roadmaraton.pl/2017/kalendarz_2017/przelomy_wisloka/
Powyższy link poprowadzi Cię do trasy wyścigu, profilu, ROAD MARATON oraz regulaminu tej imprezy kolarskiej organizowanej na Podkarpaciu po raz pierwszy 29 lipca 2017

Opublikowano KTC | Skomentuj

Jutro KTC trenuje Wiesław Legierski

Kochani członkowie KTC Krosno. Jutro tj. 20 maja 2017 trening z Panem Wiesławem Legierskim. Zbiórka godz. 9 jak zawsze pod Halą Sportową
serdecznie zapraszam
Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | Skomentuj

Motto KTC Krosno

Nigdy nie przestawaj jeździć na rowerze.
Wiek to tylko liczba.

STEFAN WÓJCIK

Opublikowano KTC | Skomentuj

Ścieżki rowerowe naszego Miasta.

W imieniu mieszkańców Miasta Krosna i okolic telefonujących do mnie o wstawiennictwo
w sprawie. Zwracam się do odpowiednich służb naszego miasta o sprzątnięcie ton piasku,
szkła i wszelkich nieczystości ze ścieżek rowerowych.

Sezon rowerowy trwa już od miesiąca a jeżdżący przecinają opony, stwarza to duże
zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia.
Serdecznie proszę o rozwiązanie powyższego problemu.

Z serdecznym poszanowaniem

Stefan Wójcik

Opublikowano KTC | 2 komentarze

KTC Krosno Organizacją Pożytku Publicznego

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów prosi swoich członków oraz sympatyków o wsparcie i przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa. Pieniądze pozyskane z tego tytułu będą spożytkowanie na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Krosna, powiatu jak i Podkarpacia. Za rok opublikujemy na tej stronie kwotę zebraną i co wykonaliśmy z pełnym rozliczeniem finansowym tych działań.

KRS 0000386901 nr. konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 4520

Dziękujemy naszym sympatykom
Zarząd KTC Krosno

Opublikowano KTC | 1 komentarz

Marsz pamięci

img_20170107_120252W gronie przyjaciół z Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów przeszliśmy dzisiaj ok. 10 km czerwonym szlakiem z Iwonicza Zdroju do Rymanowa. Dopisała nam fantastyczna, słoneczna pogoda a stosunkowo gruba pokrywa śniegu i rzadko występująca ostatnio w naszym klimacie temperatura -20 stopni nie sprawiły żadnego problemu. Moi przyjaciele poświęcili swój czas dla uczczenia wraz ze mną 9 rocznicy śmierci na tym szlaku, Sebastiana Wójcika. Było nas pięciu Mariusz, Robert, Wojtek, Grzegorz i Stefan. Pomimo niskiej temperatury obawiałem się, jako najstarszy, że mogę mieć jakieś niedomagania, jednakże treningi rowerowe z ubiegłego roku pozwoliły nam na komfortowe pokonanie tej trasy bez żadnych niespodzianek. Super jest spędzić czas w miłym towarzystwie.

Pozdrawiam odwiedzających naszą stronę KTC

Opublikowano KTC | 1 komentarz

wesolych-swiat

Opublikowano KTC | Skomentuj

Do czego służą rolki

Obejrzyj film polecam!

Opublikowano KTC | 1 komentarz