Sprawozdanie z zebrania członków KTC w dniu 05.03.2015 r.

      W dniu 05.03.2015 r. odbyło się cykliczne spotkanie członków Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów, które prowadził Prezes Towarzystwa Stefan Wójcik. W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

1. Prezes wręczył członkom KTC, którzy wcześniej deklarowali się wykupić ubezpieczenie, kopie polisy kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty „Bezpieczny Rowerzysta”. Ponadto Prezes wręczył członkom KTC, którzy opłacili całoroczną składkę członkowską i otrzymali klubowe kaski rowerowe, umowę użyczenia kasku kolarskiego marki RUDY PROJEKT. Osoby nieobecne na zebraniu będą mogły odebrać kopie polisy oraz umowę użyczenia kasku kolarskiego na kolejnym spotkaniu lub indywidualnie po uzgodnieniu z Prezesem.

2. Prezes przedstawił informację odnośnie planowanego na dzień 15 marca spotkania          z Kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na temat organizacji       w dniach 28.05-01.06 Rajdu Krosno – Zvolen – Ostrzyhom – Budapeszt – Krosno pamięci Balinta Balassiego. Bezpośrednio po tym spotkaniu nastąpi zebranie Zarządu KTC, który opracuje szczegółowy plan rajdu i tok przygotowań do jego odbycia, w którym deklarują chęć udziału prawie wszyscy członkowie Towarzystwa.

3. Poruszono temat udziału 8 członków KTC w Ultramaratonie 610 km non-stop „Pierścień 1000 jezior”. Rozstrzygnięcia będzie wymagała kwestia organizacji transportu                       i zakwaterowania. Biorący udział w maratonie będą musieli zaopatrzyć się w profesjonalne oświetlenie rowerowe i inne akcesoria pozwalające na bezpieczne wzięcie udziału                w maratonie.

4. Biorąc pod uwagę powyższe oraz inne, wynikające z Harmonogramu na 2015 r. długodystansowe przedsięwzięcia Towarzystwa, Prezes zwrócił uwagę na konieczność większego zaangażowania wszystkich członków KTC w weekendowe treningi, podczas których będzie systematycznie zwiększane obciążenie, aby właściwie przygotować się         do długich dystansów. Ponadto biorący udział w ultramaratonie powinni także dodatkowo trenować indywidualnie.

5. Szereg zaplanowanych przez Towarzystwo przedsięwzięć wymaga dysponowania przez członków KTC zapasowym kompletem klubowego stroju kolarskiego. W związku                  z powyższym na początku bieżącego roku podjęto inicjatywę zamówienia dodatkowych egzemplarzy strojów. Towarzystwo z własnych środków nie jest w stanie w całości pokryć koszty powyższych strojów, dlatego osiągnięto konsensus i zainteresowani dodatkowymi strojami zgodzili się na pokrycie części kosztów z własnego budżetu. Część dodatkowych strojów została już wydana w użytkowanie osobom zainteresowanym obecnym                   na zebraniu. Osoby nieobecne na zebraniu będą mogły odebrać dodatkowe stroje               na kolejnym spotkaniu lub indywidualnie po uzgodnieniu z Prezesem.

Zapraszamy członków, sympatyków, jak i kandydatów chcących wstąpić do Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów na kolejne zebranie w dniu 02.04.2015 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply