Rajd HDK i Szpiku kostnego po raz VIII.

16 sierpnia 2020 r. pojedziemy jak co roku od ośmiu lat, rajd ku pomocy bliźniemu w potrzebie.

Przerwa  czy absencja nie wchodzi w grę. Życie trwa i JEDZIEMY!

Nie będziemy  zwlekać do września, by nie zaprzepaścić ciągu zdarzeń, epidemia może nam nie pozwolić a raczej decydenci zaostrzyć dyscyplinę spotykania się. Np. Max 50 osób.

Rejestracja e-mail ktc@poczta.onet.pl

  1. Przy rej. Podajemy Imię i Nazwisko
  2. Rok urodzenia i 6 pierwszych cyfr PESEL  pozostałych pięć NIE. podajemy
  3. Nr. telefonu
  4. Miejsce zamieszkania każdej osoby, jeżeli ktoś rejestruje kilka osób.

Rajd tym razem będzie wyjątkowy; bez składkowy, każdy uczestnik zabiera ze sobą własny prowiant tj. kanapkę i napoje. W miejscu docelowym w Łękach Strzyżowskich  będzie odpoczynek na terenie byłego Dworu,  obszar około 3 hektarowy dla naszej dyspozycji, by nie spowodować zagrożenia epidemicznego i rozejdziemy się po całym terenie.

Obowiazuje zasada.

Kto pierwszy ten lepszy;-  w razie ograniczenia ilości osób uczestniczących w imprezie sportowej, mogą nie pojechać, ci którzy będą zarejestrowani najpóźniej.

Z a p r a s z a m

STEFAN WÓJCIK

R EG U L A M I N

ORGANIZATOR

Prezes KTC Krosno i Wójt Gminy Wojaszówka

VIII Rajd Rowerowy HONOROWYCH DAWCÓW KRWI                i Szpiku Kostnego

Honorowy Patronat Rajdu

Prezydent M.K. Pan Piotr Przytocki

CEL RAJDU

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Promocja Honorowego Krwiodawstwa.

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji poza rządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR

– Wójt Gmina Wojaszówka.

– Prezes KTC Krosno.

TERMIN I MIEJSCE

– 16 sierpnia 20120 r. Krosno – Łęki Strzyżowskie – Krosno 

– Start:- Płyta – Rynek Krosno.

– Trasa: Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, ul. Okrzei, ul. Białobrzeska, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Rzepnik, Łęki Strzyżowskie. Odpoczynek na terenach Dworu:

Ze względu na epidemię nie przewidziano poczęstunku ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników. Wspólny powrót do Krosna. Łączki Jagiellońskie Wojkówka, Bratkówka, Odrzykoń, Krosno

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca docelowego jedynie ze względu na nie korzystne warunki atmosferyczne w dniu rajdu.

– Runda – 42.000  km.

Jeżeli będzie super pogoda przewidziano wjazd na punkt widokowy w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy drogą mailową lub telefoniczną do 14 sierpnia 2020 na adres ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr. 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, sześć pierwszych cyfr Pesel, nr telefonu i adres zamieszkania. W dniu rajdu spotykamy się od godz.8.00 na krośnieńskim rynku w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii.

UWAGA! W dniu rajdu nie będzie można się zarejestrować. Jedynie odebrać nr. startowy.

Proszę o nie ociąganie się z zapisami ponieważ liczba uczestników może być zamknięta wcześniej z powodu dużego zainteresowania rajdem.

– Odprawa techniczna godz; 9.40 Krosno – Rynek.

– Start 10.00  Krosno – Rynek.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy, sprawny sprzęt – rower.

SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU 

– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 10 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– KOMANDOR rajdu Prezes KTC Krosno Stefan Wójcik.

– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatora Rajdu.

UWAGA!   Ze względu na EPIDEMIĘ w czasie trwania Rajdu. Uczestnicy jadą POJEDYŃCZO w odległości 3 mb. rower od rowera „tzw gęsiego”  i obowiązuje ich bezwzględny zakaz parami. Jadziemy w grupach 15-osobowych. Uczestników obowiązuje także bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.

Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie przestrzega zasad o ruchu drogowym.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

PATRONAT  MEDIALNY

TERAZ KROSNO i KROSNO 112

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply