R E G U L A M I N

ORGANIZATOR

Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno

I Rajd Rowerowy  Ziemi Krośnieńskiej – Szlakiem Gmin 13 września 2020

Honorowy Patronat Rajdu

Starosta Krośnieński. Pan Jan Pelczar

CEL RAJDU

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji poza rządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR.

– Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów KTC Krosno.

– KOMANDOR rajdu; Stefan Wójcik i Bogdan Zubek przy szczególnej pomocy grupy członków KTC.

– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatora Rajdu.

TERMIN I MIEJSCE

– 13 września 2020 r. godz. 10.00 Krosno – Krosno 

– Start:- Parking Starostwa Powiatowego w Krośnie.

– Trasa: Krościenko Wyżne, Korczyna, Wojaszówka, Jedlicze, Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój , Miejsce Piastowe, Krosno – miejsce startu. Rozwiązanie rajdu.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu jedynie ze względu na nie korzystne warunki atmosferyczne w dniu rajdu.

– Runda – 120  km.

Postoje przewidziano na parkingach przylegających bezpośrednio do budynków w/w Gmin w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy drogą mailową lub telefoniczną do 11 września 2020 na adres ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr. 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, nr telefonu. W dniu rajdu spotykamy się od godz.9.45 na parkingu Starostwa Powiatowego w Krośnie w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii.

UWAGA! W dniu rajdu nie będzie można się zarejestrować. Jedynie odebrać nr. startowy.

Proszę o nie ociąganie się z zapisami ponieważ liczba uczestników może być zamknięta wcześniej z powodu dużego zainteresowania uczestnictwem.

– Odprawa techniczna godz; 9.55 Krosno – Parking Starostwa Powiatowego w Krośnie.

– Start 10.00  Krosno – Parking Starostwa.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający twardy KASK , sprawny sprzęt – ROWER.

SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU 

– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są tylko osoby pełnoletnie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ze względu na epidemię nie przewidziano poczęstunku ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników.

Każdy z uczestników ma obowiązek zaopatrzenia się w napoje mu potrzebne, batony,  owoce bądź kanapki – zgodnie z preferencjami.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

UWAGA!   Ze względu na EPIDEMIĘ w czasie trwania Rajdu. Uczestnicy jadą POJEDYNCZO w odległości 3 mb. rower od roweru „tzw gęsiego”  i obowiązuje ich bezwzględny zakaz jazdy parami.

Jedziemy w grupach 15-osobowych. Uczestników obowiązuje także bezwzględny zakaz spożywania wyrobów alkoholowych i odurzających.

Uczestnik rajdu zachowujący się nie odpowiednio może być wykluczony z dalszej jazdy z powodu nie przestrzegania tegoż regulaminu lub zasad o ruchu drogowym.

Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWIADCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie i bezwzględnie przestrzega zasad o ruchu drogowym. Jak i higieny środowiska.

Uczestnik może przerwać jazdę w każdym momencie i odpuścić dalszą jazdę w rajdzie po uprzednim zameldowaniu komandorowi rajdu o takiej decyzji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

PATRONAT  MEDIALNY

TERAZ KROSNO i KROSNO 112

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply