R E G U L A M I N – przeczytaj koniecznie.

VII ROWEROWY RAJD HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I SZPIKU KOSTNEGO

ORGANIZATOR :

KTC Krosno -Wójt Gminy Wojaszówka – PCK Krosno

CEL RAJDU:

–   Promocja Zdrowego Stylu Życia

–   Promocja Honorowego Krwiodawstwa.

–   Popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji i pozytywnego zmęczenia.

–   Nawiązywanie współpracy i dobrych zwyczajów organizacji pozarządowych z gminami powiatu krośnieńskiego.

ORGANIZATOR

– Wójt Gminy Wojaszówka.

– Prezes KTC Krosno.

– Pani Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.

TERMIN I MIEJSCE:

– 14 września 2019 r. Krosno – Wojaszówka – Krosno  (w razie deszczu rajd odbędzie się 21-09-2019)

– Start:- Płyta – Rynek Krosno.

– Trasa: Rynek, ul. Piłsudskiego, Rondo Solidarności, ul. Okrzei, ul. Białobrzeska, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Wojkówka, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Rezerwat Herby.  Poczęstunek. Wspólny powrót do Krosna tą samą trasą. Lub po powiadomieniu Komandora rajdu, że opuszczam wspólny powrót.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca docelowego jedynie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu rajdu.

– Runda – 52.000  km. Czyli tam i z powrotem.

ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zapisy drogą mailową lub telefonicznie od 2 września do 12 września 2019 na adres: ktc@poczta.onet.pl lub telefonicznie nr tel.: 517-822-450 PODAJĄC: Nazwisko i Imię, rok urodzenia, nr telefonu i e-mail. W dniu rajdu spotykamy się od godz. 8.00 na krośnieńskim rynku w celu dopełnienia formalności startowych, odbioru numerów startowych i wykonania pamiątkowych fotografii. Należy również mieć przy sobie legitymację HDK i 10 złotych na opłacenie wpisowego – czyli udziału w rajdzie.

Proszę o nieociąganie się z zapisami ponieważ pozostało ostatnie 19 wolnych medali.

– Odprawa techniczna godz; 9.50 Krosno – Rynek.

– Start 10.00  Krosno – Rynek.

UCZESTNICTWO

– Prawo startu ma zawodnik posiadający KASK twardy, sprawny sprzęt – rower oraz opłacone startowe.

SPOSÓB ROZEGRANIA RAJDU 

– Rajd będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

DYSTANS I KATEGORIE

– Dopuszczone są wszystkie kategorie wiekowe począwszy od dzieci w wieku 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica.

NAGRODY

– Poczęstunek na okoliczność dotarcia na miejsce docelowe, pamiątkowe medale,  dla ciekawskich zapoznanie się z urokami Rezerwatu Herby – odpoczynek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– KOMANDOR rajdu Stefan Wójcik.

– uczestnicy rajdu przestrzegają bezwzględnie polecenia organizatorów Rajdu.

UWAGA! W CZASIE TRWANIA RAJDU. UCZESTNICY JADĄ PARAMI I OBOWIĄZUJE ICH BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEKRACZANIA ŚRODKA JEZDNI, CZYLI ZAKAZ JAZDY LEWYM PASEM DROGI. JADZIEMY W GRUPACH 15-OSOBOWYCH. UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE TAKŻE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH I ODURZAJĄCYCH.

Każdy zawodnik biorący udział w Rajdzie ma obowiązek być ubezpieczony i  startuje na własną odpowiedzialność, (PODPISUJĄC OSOBIŚCIE STOSOWNE OŚWAIDCZENIE w dniu rajdu) oraz rygorystycznie przestrzega zasad o ruchu drogowym.

PONADTO !!!  Jako doświadczony organizator rajdów wymagam! Osoby cierpiące, na padaczkę,  cukrzycę, nowotwory muszą zgłosić ten fakt przed startem do Komandora Rajdu w poszanowaniu pełnej poufności. Li tylko dlatego, by skutecznie i natychmiast udzielić pomocy przedmedycznej w razie objawów ataku ze strony organizmu. Powyższe również zapobiegnie dezorganizacji rajdu w czasie jego trwania

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie i za rzeczy zaginione.

– We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie, decyduje organizator.              

– Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Organizatora.

– Najbliższy szpital – Szpital Wojewódzki w Krośnie ul. Korczyńska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RAJDZIE

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply