Patriotyczny rajd rowerowy w 80 rocznicę

REGULAMIN

Sportowo Patriotyczny rajd rowerowy w 80 rocznicę najazdu nacjonalistów na nasz Kraj

1. Cel imprezy:

a) Integracja środowisk patriotycznych

b) Integracja środowisk społecznych.

c) Popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

d) Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych wszystkich miejscowości na trasie przejazdu

2. Termin Rajdu 1 września 2019 r. Start o godz. 10.00 – Rynek. Krosno

Zbiórka na Rynku. Najpóźniej do godz. 9.30

3. Organizatorzy:

a.) KTC Krosno,

b.) Poseł na Sejm RP VIII kadencji Joanna Frydrych.

C.) Stowarzyszenie Miłośników Nowego Żmigrodu

4. Warunki uczestnictwa:

a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu.

c) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

d) Osoby niepełnoletnie przed ukończeniem 15 roku życia nie mogą brać udziału w Rajdzie. Osoby niepełnoletnie po ukończeniu 15 roku życia mogą brać udział w rajdzie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.

e) Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

f) Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

g) Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

h) Obowiązkowe jest posiadanie kasków ochronnych.

i) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru.

j) Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z Rajdu.

k) Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

5. Sprawy organizacyjne Rajdu

a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch.

b) Jedziemy w grupach 15 osobowych i nie wolno przemieszczać się między grupami. Odległość między grupami wynosi 200 m. Grupy będą utworzone w kolejności zapisów. Jadąc należy zachować odległość między rowerami.

c) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

d) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.

e) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych turystów.

f) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią.

 g) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.

 j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

k) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników.

l) Rajd ma charakter imprezy patriotyczno- rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

6. Na trasie zabrania się:

a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

b) Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.

c) Niszczenia przyrody.

d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna powyżej 15-18 roku życia.

e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.

f) Głośnego zachowywania się.

g) Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

7. Trasa rajdu: Długość – ok. 33 km w jedna stronę. Start: Krosno Rynek, Polanka , Zręcin, Bóbrka, Równe, Łęki Dukielskie, Kobylany, Toki, Nowy Żmigród, Kąty.

8. Informacje dodatkowe:

a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.

b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu.

 c) Rejestracja uczestników odbywa się telefonicznie i za pomocą e-maila. ktc@poczta.onet.pl

d) Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 80 osób.

e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie.

f) Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych.

g) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją niniejszego Rajdu

ZAPRASZAMY

Ten wpis został opublikowany w kategorii KTC. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Leave a Reply